UAVHENGIG ØKONOMISK RÅDGIVNING

Pengedoktoren er en fullstendig uavhengig økonomisk rådgiver. Vi selger ingen produkter og mottar ingen provisjoner. Kunden faktureres en forhåndsavtalt timepris for medgått tid.

Daglig leder
Agnes Bergo

Pengedoktoren har bred kompetanse innen følgende områder:

  • Planlegging av total personlig økonomi
  • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Selvangivelse og skatt
  • Generasjonsoverføring av eiendom
  • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
  • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
  • Undervisning og kompetanseheving


contact

 

Pengedoktoren forandrer Norge

Fire ganger er det norske lovverket blitt endret etter pÅtrykk fra Pengedoktoren.

 

globe

Les mer om det her

Et nettverk av eksperter

Pengedoktoren har en rekke samarbeidspartnere. På store prosjekter kan det settes sammen et nettverk av uavhengige eksperter.
Ingen av Pengedoktorens samarbeidspartnere mottar provisjoner, men bidrar med faglig kompetanse slik at resultatet blir best mulig.