UAVHENGIG ØKONOMISK RÅDGIVNING

Pengedoktoren

Pengedoktoren er spesialist på pensjonsrådgivning og annen privatøkonomisk rådgivning.

Pengedoktoren er en fullstendig uavhengig rådgiver. Selskapet har ingen bindinger til banker, forsikringsselskaper eller fondsforvaltere. Selskapet selger ingen produkter og mottar ingen provisjoner.

Kunden faktureres en forhåndsavtalt timepris for medgått tid.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.