agnes

Pengedoktoren - uavhengige råd

 • Planlegging av total personlig økonomi
 • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
 • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
 • Selvangivelse og skatt
 • Generasjonsoverføring av eiendom
 • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
 • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
 • Undervisning og kompetanseheving

VIRKSOMHETER


 • Pensjonsrådgivning
 • Nedbemanning og sluttpakker
 • Førtidspensjonering og AFP
 • Utestasjonering
handshake

Pengedoktorens rådgivning er fokusert på å gi den enkelte tilstrekkelig grunnlag til å ta en riktig avgjørelse. Filosofien er at en planlagt økonomi gir bedre livskvalitet.

Se Pengedoktorens referanser