agnes

Pengedoktoren - uavhengige råd

  • Planlegging av total personlig økonomi
  • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Selvangivelse og skatt
  • Generasjonsoverføring av eiendom
  • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
  • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
  • Undervisning og kompetanseheving

 

BØKER OG ARTIKLER

 

Agnes Bergo har skrevet og bidratt til flere bøker innen personlig økonomi, blant andre lærebøker innen høyskolesystemet (NHH).

Forfatterskap - bøker
Bergo, A. Gründer – Veien til Kapital, Kompetanse og Vekst 201 sider N.W. Damm & Søn AS 2007
Bergo, A. Personlig økonomi for finansielle rådgivere 135 sider Eget forlag

Oppdateres
fortløpende

Boye, K., Hansen, T., Hveem, D.J, Torgrimsen, B., Bergo, A. Personlig økonomi 616 sider Cappelen Forlag 2005
Bergo, A ., Sagen, M. Sykehus og helsetjenester i utlandet – en håndbok for nordmenn på reise 160 sider J.M. Stenersens Forlag 1997

Arnkværn, B., Hartsang, L., Bergo, A., Engh, G.,Hatland, A., Fjeld, J.E., Bing, J

Jus i hverdagen 287 sider Gyldendal Norsk Forlag 1995
Bergo, A. Kvinner og økonomi 213 sider Hjemmets Bokforlag 1994
Risanger, O., Bergo, A Pengeboka 589 sider N.W. Damm & Søn Forlag 1991

 

Forfatterskap - artikler
Publikasjon Hyppighet Lengde Tidsperiode
Dagens Næringsliv
Privat Økonomi
Månedlig Artikkel, 2 - 4 sider 2004 – 2006
Eva (månedsmagasin) Månedlig Artikkel, 2 sider 2004 – 2006
Hjemmet (ukeblad) Ukentlig Spørrespalte 1988 -
Hjemmet (ukeblad) Ukentlig Artikkel, 1-2 sider 1988 – 1994
Kapital (Finansmagasin) Sporadisk Artikkel, 2 – 4 sider 1991 - 1998
Sinn og Samfunn Hver 2. måned Artikkel, 2 sider 2002 – 2005
Pensjonisten Hver 2. måned Artikkel, 2 sider 2003 – 2005
KK (ukeblad) Ukentlig Artikkel, portrett, reportasje 1 – 6 sider 1994 - 2001
Inter-Revisjon (Norske autoriserte regnskapsføreres forening) Hver 2. måned 2 sider 2000 - 2001
À jour (siviløkonomforeningens fagblad) Hver 2. måned Artikkel, spm og svar 1 – 2 sider 1993 - 1995