agnes

Pengedoktoren - uavhengige råd

  • Planlegging av total personlig økonomi
  • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Selvangivelse og skatt
  • Generasjonsoverføring av eiendom
  • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
  • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
  • Undervisning og kompetanseheving

 

Pengedoktoren forandrer Norge

1. Forbud mot salg av strukturerte produkter til privatpersoner (ikke-profesjonelle)

I desember 2007 sto Agnes Bergo sin artikkel ”Investeringsrådgivning – blir aktsomheten bedre med MiFID og nytt regelverk?” på trykk i tidsskriftet Praktisk Økonomi og Finans. Artikkelen ble personlig overrakt finansminister Kristin Halvorsen og daværende Barne- og Forbrukerminister Manuela Ramin Osmundsen. Tilbakemeldingene var mange, og like etter kom nye forskrifter som i praksis setter forbud mot salg av strukturerte produkter til ikke-profesjonelle kunder.
Les artikkelen (PDF)

 

2. Kjempet frem tjenestepensjon for selvstendig næringsdrivende

I 2006 innførte myndighetene ny pensjonsordning for alle lønnsmottagere. Det opprinnelige forslaget inneholdt ingen ordning for selvstendig næringsdrivende eller for aksjeselskaper der eieren var eneste ansatt. Denne urimelige forskjellsbehandlingen ville berøre hele underskogen av små næringsdrivende i Norge, inkludert Pengedoktoren. I Aftenposten 20. februar 2005 under overskriften «Dyr pensjon for småbedriftseiere» hevdet Agnes Bergo at det var urimelig av Banklovkommisjonen å ikke inkludere selvstendig næringsdrivende i forslaget om tjenestepensjon for alle. Hun påviste at pensjonskostnadene reelt sett blir vesentlig høyere ved privat pensjonsforsikring enn ved tjenestepensjon. Utspillet førte til massiv støtte, og i dag har også selvstendig næringsdrivende og små aksjeselskaper rett til å etablere egen tjenestepensjon med skattefradrag.
Banklovkommisjonen har drøftet Agnes Bergo sitt innspill i sin innstilling

 

3. Egne regler for foreldreløse barn

Da regjeringen i 2006 endret skattereglene for livrenter, slo det dårlig ut for foreldreløse barn. Etter at Agnes Bergo innformerte offentligheten om saken gjennom Dagbladet, valgte myndighetene å lage et unntak som sikret foreldreløse studenter stipend i Lånekassen.
Les endringen (PDF)

 

4. Uaktsom rådgivning

En pensjonist på 80 år ble av banken rådet til å sette alle sparepengene sine i en livrente med 12 års bindingstid. Agnes Bergo i Pengedoktoren fremmet saken for Forsikringsklagenemnda, og vant. Banken ble dømt for uaktsom rådgivning. Dette var den første klagesaken på rådgivning ved salg av livrente som ble behandlet av Forsikringsklagenemnda, og saken dannet presedens.
Les mer