Pengedoktoren AS

Pengedoktoren er et uavhengig privateid selskap som er spesialist på privatøkonomisk rådgivning, herunder pensjonsrådgivning og pensjonsberegninger.

Pengedoktoren er en fullstendig uavhengig rådgiver. Selskapet har ingen bindinger til banker, forsikringsselskaper eller fondsforvaltere, selger ingen produkter og mottar heller ingen returprovisjoner.

Pengedoktorens formål er å gi råd og veiledning med sikte på å optimalisere kundens totale økonomiske situasjon. Selskapet vil alltid ha fokus på kundens interesse. Pengedoktoren har gjennom mange år markert seg som en aktiv forkjemper for aktsomhet og ryddighet i markedsføring av finansielle produkter.

Pengedoktoren er et godt innarbeidet merkenavn med høy grad av gjenkjennelse.

Pengedoktoren ble startet i 1988. Selskapet eies av Agnes Bergo m/familie.

 

Agnes Bergo

Agnes Bergo er daglig leder i Pengedoktoren, en stilling hun har hatt siden selskapets oppstart i 1988. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) og aksjemegler i New York. Hun har gjennom en årrekke vært gjesteforeleser på masterstudiet ved NHH og holder kurs for Regnskap Norge innen pensjon og forsikringer. Hun har skrevet sju lærebøker og et stort antall artikler om privatøkonomiske tema.

Agnes Bergo er eneste ansatte i Pengedoktoren, men selskapet arbeider i et nettverk av eksperter. På kort tid kan høyt kvalifisert kompetanse skaffes til veie.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.