Privatpersoner

Vet du hva som skjer med økonomien dersom livsveien tar en uventet sving?

Hvis din kjære dør, samlivet havarerer, jobben forsvinner eller sykdommen rammer?

Penger og økonomi er en svært viktig del av hverdagen, men området er stort og uoversiktlig. Det er lett å trå feil.

 

Pengedoktoren hjelper deg.

Pengedoktorens råd gir deg oversikt. Du får kontroll. Du får kunnskap til å foreta nødvendige grep.

 

Rådgivningen foregår slik:

  • Vi tar et møte på mitt kontor. Hvis du bor utenfor Oslo, kan møtet foregå på telefon.
  • Dersom du ønsker det, lager jeg i etterkant en skriftlig analyse av økonomien med alle råd og beregninger.

Et møte varer vanligvis i 1 – 1,5 timer. Etter møtet kan du velge om du ønsker skriftlig analyse, eller om du vil avslutte oppdraget.

Skriftlig analyse lønner seg dersom det skal foretas beregninger eller dersom rådgivningen innebar mye ny informasjon.

Pensjonsanalyser er alltid skriftlige. Det foregår ingen pensjonsberegninger på møtet.

 

Ta kontakt for ytterligere informasjon.