agnes

Pengedoktoren - uavhengige råd

  • Planlegging av total personlig økonomi
  • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Selvangivelse og skatt
  • Generasjonsoverføring av eiendom
  • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
  • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
  • Undervisning og kompetanseheving

 

REFERANSER

 


Her kan du lese hva andre mener om:

 


money

 

 

 

Pengedoktoren i media

Daglig leder Agnes Bergo i Pengedoktoren er en hyppig gjest i media, og blir regnet for en av premissleverandørene når det gjelder personlig økonomi.