agnes

Pengedoktoren - uavhengige råd

  • Planlegging av total personlig økonomi
  • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Selvangivelse og skatt
  • Generasjonsoverføring av eiendom
  • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
  • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
  • Undervisning og kompetanseheving

 

Aftenposten

Er du blitt lurt?

Det ble pensjonisten du kan lese om i denne artikkelen. 

Men Pengedoktoren ordnet opp, og pensjonisten fikk pengene sine igjen.
Hele artikkelen kan leses på http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/article487716.ece

arikkel