agnes

Pengedoktoren - uavhengige råd

  • Planlegging av total personlig økonomi
  • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Selvangivelse og skatt
  • Generasjonsoverføring av eiendom
  • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
  • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
  • Undervisning og kompetanseheving

 

Referanser på Pengedoktorens foredrag

 

Hanne Frøshaug i Trøgstad Sparebank:
Viser til kjempehyggelige kveld i går. Vi er svært fornøyde med avviklingen, og har fått gode tilbakemeldinger fra våre kunder som synes kvelden var både lærerik og interessant.
Jeg vil gjerne takke for din personlige væremåte i møtet med våre kunder. Du fremstod som en profesjonell rådgiver samtidig som du var ydmyk i møtet med publikum. På denne måten var det helt ufarlig å stille spørsmål, og du fikk til en fin dialog med publikum. Takker for et fint utført oppdrag!

 

Helge Ludvigsen I Nes Prestegjeld Sparebank:
Jeg synes måten du vinklet foredraget på, var meget bra. Overbevist om at mange fikk en tankevekker, og responsen vi har fått er at de synes at foredraget var informativt og lærerikt. Vi er meget godt fornøyd, og føler at vi har fått profilert oss på en fin måte.

 

Unni L. Kopland i Modum SpareBank1:
Takker for et entusiastisk og lettfattelig foredrag om pensjon!

 


Anne Tveiten
, Hjartdal og Gransherad Sparebank:
Takk for en hyggelig og interessant kveld. Tilbakemeldinger og respons fra kunder har vært god. De synes det hadde vært en interessant og opplysende kveld. Kom fram ting som mange nok ikke var klar over, spesielt deltidsarbeidende. Evalueringsskjemaene viser også at de ønsker videre kontakt. Takk skal du ha.

 

Marit Asland, Hjartdal og Gransherad Sparebank:
Takk for fint foredrag. Har bare hørt positive tilbakemeldinger fra andre. Jeg har også hatt deg som foredragsholder på et kurs, og var like fornøyd den gangen. Du klarer å holde alle engasjert

 

Klaus Willy Hansen i Trøgstad Sparebank:
Takk for et fint foredrag for våre kunder og ansatte. I et tema som kan være vanskelig, er det positivt at du bruker en del eksempler, slik at folk lettere kan forstå. Du har en fin holdning ovenfor publikum, som gjør "folket" engasjert og at de ikke er redde for å stille spørsmål. Du får til toveiskommunikasjon!

 

Kari Bye i Nes Prestegjeld Sparebank:
På en lettfattelig måte greide du å fortelle oss hva vi virkelig vil få i pensjon. Du fenget tilhørerne på en fin måte og holdt på deres interesse. Det vil være hyggelig å høre deg igjen!

 

Lillian Strengen i Trøgstad Sparebank:
Takk for et meget bra foredrag! Fint at du er en "uautoritær" person, slik at folk torde å spørre. Det ble en fin dialog med publikum, og du la frem problemene på en forståelig måte.

Så, kjempebra!

 

Bjørg Anni Finnekåsa, Hjartdal og Gransherad Sparebank:
Mange takk for et inspirerende, engasjerende og ikke minst tankevekkende foredrag! Det har vært bare positive tilbakemeldinger fra kundene våre i dag. Tror nok diskusjonene er i gang på mange arbeidsplasser eller i hjemmene. Du ga meg inspirasjon til å sette meg enda bedre inn i privatøkonomi!

 

Marit Kristoffersen i Modum Sparebank1:
Takk for et informativt foredrag. Du belyste enkelt og greit om pensjon, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger.