agnes

Pengedoktoren - uavhengige råd

  • Planlegging av total personlig økonomi
  • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Selvangivelse og skatt
  • Generasjonsoverføring av eiendom
  • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
  • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
  • Undervisning og kompetanseheving

 

Pengedoktoren og nedbemanning

Referanser fra konsultasjon i nedbemanningsbedrifter:

Sogn og Fjordane Energi AS
I samband med ein nedbemanningsprosess, nytta vi Pengedoktoren v/Agnes Bergo til å informere dei som var i aktuell aldersgruppe for å ta ut AFP-pensjon. I tillegg til at det vart gitt generell informasjon om pensjon og personleg økonomi i fellesmøte, vart det gitt høve til individuelle samtalar der den enkelte også fekk rekna ut framtidige pensjonar. Tilbakemeldingane frå deltakarane var positive, både på fellesinformasjonen og på informasjon, oppfølging og veiledning gitt i i dei individuelle samtalane.

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Energi AS
Arnfinn Brekke
Personalkonsulent

Forbrukerrådet
I Forbrukerrådets omstillings / nedbemanningsprosess har vi gitt våre overtallige medarbeidere muligheter til å søker råd hos Pengedoktoren i forhold til å klargjøre sin økonomiske situasjon, og til å vurdere det tilbud / muligheter for sluttvederlag / ventelønn / pensjonering som foreligger for den enkelte. Dette tilbudet fra arbeidsgiver har blitt godt mottatt - også av de som ikke selv har benyttet det. De som har benyttet tilbudet for har gitt meget gode tilbakemeldinger. De har fått en rask og grundig gjennomgang av sin situasjon og fått klarhet i hvilke valg de bør gjøre. Pengedoktorens tjenester har altså vært nyttig både for den enkelte og for Forbrukerrådet som arbeidsgiver, og anbefales derfor gjerne.

Asle Skjong
Personalsjef
Forbrukerrådet

Stavanger Aftenblad
Hei Agnes - vi anbefaler gjerne deg!
Vi hadde hjelp av Pengedoktoren i forbindelse med rådgiving til våre ansatte som vurderte å ta i mot sluttpakke, og med rådgivning til dem som hadde fått innvilget sluttpakke.

Vi var svært fornøyd med opplegget. Bergo formidler stoffet på en "folkelig" måte, og innngir trygghet. Tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte og ansatte har også vært udelt positive.

Vennlig hilsen
Kari Arnøy
Organisasjonsdirektør
Stavanger Aftenblad