agnes

Pengedoktoren - uavhengige råd

  • Planlegging av total personlig økonomi
  • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Selvangivelse og skatt
  • Generasjonsoverføring av eiendom
  • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
  • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
  • Undervisning og kompetanseheving

 

 

Pengedoktoren som prosjektleder

Agnes Bergo har gjennom sitt firma Pengedoktoren AS vært tilknyttet Storebrand som ekstern konsulent. Hun har i det vesentligste arbeidet med utvikling av Storebrands internettbaserte verktøy for synliggjøring av lønn og andre personalgoder. Hun er profilert med bilde og presentasjon, og Pengedoktoren fremkommer som eget rådgivningsalternativ i systemet. Agnes Bergo har bygget opp en solid database av artikler og nyhetsstoff om personlig økonomi, og har derigjennom satt sitt tydelige preg på innholdet i tjenesten. Hennes stoff er en vesentlig grunn til at Storebrands system fremstår som ulik fra konkurrerende produkt.

Agnes Bergo har også holdt flere foredrag for ansatte i Storebrands kundebedrifter, samt for Storebrands egne ansatte. Tema for foredragene har vært ulike aspekter innen personlig økonomi, som for eksempel skatt på frynsegoder, arv og arveavgift, bolig og skatt samt sparing og pensjon. I tillegg til dette har hun igangsatt og gjennomført ulike former for aktiviteter ut mot Storebrands kunder.

Agnes Bergo er etter vår oppfatning en betydelig kapasitet innenfor området personlig økonomi, og hennes bidrag representerer stor nytteverdi for våre kunder. Kvaliteten på arbeidet hennes vurderer vi som svært god.

Tilbakespill fra brukere samt fra deltakere på hennes foredrag er meget gode. Hun har stor kunnskap om personlig økonomi, og fremstiller faget levende og engasjert. Hun fremstår som tydelig og klar så vel skriftlig som muntlig, og god oversikt over stoffet. Artikler og annet skriftlig materiale er faglig korrekt, men likevel lette og morsomme å lese.

Vi har lært Agnes Bergo å kjenne som en svært effektiv, arbeidsom, og initiativrik person. Hun er lett å jobbe sammen med og hennes entusiasme for faget og stoffområdet gjør at hun lett får andre med på laget. Vi kan trygt anbefale henne for lignende oppdrag.

Espen B. Gustavsen
Assisterende direktør