agnes

Pengedoktoren - uavhengige råd

  • Planlegging av total personlig økonomi
  • Vurdering av pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner
  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Selvangivelse og skatt
  • Generasjonsoverføring av eiendom
  • Arv, forskudd på arv, arveoppgjør
  • Etablering av enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
  • Undervisning og kompetanseheving

 

Pengedoktoren og Storebrand

For Storebrand er det viktig å sette våre kunder i stand til å ivareta sin personlige økonomi på best mulig måte. Pengedoktorens artikler og svartjeneste belyser viktige forbrukerøkonomiske problemstillinger på en grundig og lettfattelig måte, og dette har Storebrands kunder god nytte av.

Lars Ola Rambøl
Leder Direkte/Kundeservice Personmarked

stb