Virksomheter

Pengedoktoren har bred kompetanse på følgende områder:

  • Pensjonsrådgivning
  • Nedbemanning og sluttpakker

Pengedoktorens rådgivning er fokusert på å gi den enkelte tilstrekkelig grunnlag til å ta en riktig avgjørelse. Filosofien er at en planlagt økonomi gir bedre livskvalitet.

 

Pengedoktoren har gjennom mange år levert rådgivning ved nedbemanning og pensjonsrådgivning til store og små organisasjoner, både i privat og i offentlig sektor. Oppdraget gjennomføres i to trinn:

  • Et individuelt møte med hver kandidat
  • En skriftlig rapport som grundig beskriver kandidatens økonomi dersom vedkommende velger å avslutte sitt arbeidsforhold.

Gruppevis informasjon kan gjennomføres dersom Oppdragsgiver ønsker dette. Referanser kan fremskaffes.

 

Ta kontakt for ytterligere informasjon.